Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Onze juristen staan klaar om u bij te staan in uw zaak. Wij stellen de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk en voeren de discussies met de verzekeraar. Wij handelen altijd in uw belang en doen ons best om ervoor te zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt. U wordt altijd op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in uw letselschadezaak. U kunt zonder zorgen in alle rust van uw letsel herstellen.

Soort verkeersongeval

Onze juristen nemen graag de zorgen voor u uit handen. De volgende gegevens hebben wij nodig om u te kunnen helpen in uw letselschadezaak:

  • Het aanrijdingsformulier
  • Contactgegevens van de wederpartij
  • Het kenteken van uw motorrijtuig en/ of dat van de wederpartij
  • Een duidelijke foto van uw motorrijtuig of fiets
  • Gegevens van de getuigen
letselschadezaak

Het schadetraject bestaat praktisch uit de volgende stappen:

1. Intakegesprek
Na het eerste telefoongesprek volgt een intakegesprek (kennismakingsgesprek). Tijdens dit uitgebreide intakegesprek zullen wij uw persoonlijke situatie zorgvuldig doornemen. Uw situatie wordt optimaal uiteengezet, zodat wij kunnen beoordelen welke schadecomponenten er zijn en of u in aanmerking komt voor een mogelijke schadevergoeding. Hierna wordt het verloop van uw zaak doorgenomen. Uiteraard, staan in uw procedure uw wensen en behoeften centraal.

2. Aansprakelijkstelling
Na het intakegesprek stellen wij de wederpartij aansprakelijk. Wij gaan op zoek naar maatwerkoplossingen voor de beperkingen waar u tijdelijk of blijvend tegenaan loopt.

3. Inventarisatie schadeposten en voorschot
We inventariseren al uw huidige en toekomstige schade. Nadat de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal deze worden verzocht een voorschot op de door u geleden schade uit te keren. Uw schadeposten onderbouwen wij en zo nodig vragen wij de medische informatie op. Vervolgens wordt er met de tegenpartij overlegd en zo nodig onderhandeld.

4. Afwikkeling
Indien u hersteld bent of herstel niet meer mogelijk is doen wij een voorstel voor een eindafrekening. Dit doen wij in overleg met u. We vragen een schadevergoeding voor de bekende schade en/of berekenen de toekomstige schade.